44.   ARGE  IPO Kreismeisterschaft  bei der OG Geislingen

am 29.  +  30.  September  2018

 

Richter:  Dietmar Gebhart

Schutzdiensthelfer:          (SchH1 komplett + SchH3 erster Teil);

     (SchH2 komplett + SchH3 zweiter Teil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.    ARGE FH1 Kreismeisterschaft  bei der OG Ebersbach

am 17. + 18. November 20187

Richter: